Skip to Content
[CAIDA - Center for Applied Internet Data Analysis logo]
Center for Applied Internet Data Analysis
www.caida.org > data : passive : trace_stats : oc48-paix-B : oc48-paix.dirB.20050202-220000.UTC.df.xml
Packet size distribution function for oc48-paix.dirB.20050202-220000.UTC
  Last Modified: Fri Oct-25-2019 12:31:26 PDT
  Page URL: https://www.caida.org/data/passive/trace_stats/oc48-paix-B/oc48-paix.dirB.20050202-220000.UTC.df.xml